- Kļuvu bagāts, izmantojot šo metodi, un tagad mēnesī pelnu vairāk nekā $10 000.
More information
Kaspars Ozols

5 binâro opciju atbildîgas tirdzniecîbas zelta likumi

Likums Nr.1 - Sekojiet naudas pârvaldîbai

Ja jűs nevçlaties izjust garas zaudçjumus nesođu darîjumu virknes ietekmi, kas izputina jűsu kontu, jums ir jâseko naudas pârvaldîbai. Tas nozîmç, ka jums ir stingri jânosaka maksimâlo procentuâlo jűsu konta depozîta lielumu, kas var tikt ieguldîts vienâ opcijâ. Ideâlâ gadîjumâ đim procentuâlajam lielumam jâbűt zemam. Mazâk pieredzçjuđiem treideri...Kaspars Ozols

Binâro opciju stratçěijas - Veiksmîgu treideru metodes

Stratçěija binâro opciju tirdzniecîbai sastâv no divâm daďâm. Pirmâ daďa ir faktiskâ tirdzniecîbas stratçěija, saskaňâ ar kuru treiders meklç interesantas darîjumu iespçjas, kas varçtu nest peďňu. Tirdzniecîbas stratçěija var ietvert, piemçram, cenu grafiku analîzi vai ekonomikas ziňu izpçti. Otrâ daďa ir naudas pârvaldîba - naudas pârvaldîba jums pavçstîs, kâ pârdomâti pârvaldît jűsu tird...Kaspars Ozols

Bezzaudçjumu koeficients: Minimâlais izdođanâs lîmenis, kâds jums ir nepiecieđams, lai ar binârajâm opcijâm pelnîtu naudu

Viens no svarîgâkajiem binâro opciju treidera râdîtâjiem ir darîjumu procentuâlais izdođanâs lîmenis. Pastâv noteikts minimâlais lîmenis, kas ir jâpârsniedz, lai ilgtermiňâ gűtu peďňu. Đis lîmenis saucas bezzaudçjumu koeficients un parasti ir starp 55% un 60%. Lasiet vairâk par to, kâ to aprçíinât un kâ treidera ilgtermiňa peď...Kaspars Ozols

Metatrader - lietođanas ceďvedis treideriem

MetaTrader 4 ir lielisks analîtiskais instruments, ko par brîvu var izmantot pat binâro opciju treideri. Tas jums parâda daudz labâkus cenu grafikus, nekâ tie, kas pieejami tîmekďa vietňu brokeru platformâs. Papildus jűs varat paplađinât tos ar plađu tehnisko indikatoru klâstu, kas jums palîdzçs, lemjot par jűsu nâkamo darîjumu.

Kâ MetaTrader var jums palîdzçt?

Tas kalpo par lielisku analîtisko instrumentu, ko var ...Kaspars Ozols

Minűtes opcijas - definîcija, îpađîbas, piemçri

Minűtes opcijas ir îpađa veida binârâs opcijas ar îsu beigu termiňu, parasti no 60 sekundçm lîdz 5 minűtçm. Salîdzinot ar parastâm binârajâm opcijâm (beigu termiňđ - 30 minűtes vai ilgâk), tâs var bűt ďoti riskantas. Tik îsâ laika periodâ ir grűtâk prognozçt cenu attîstîbu, un par tâm piedâvâtâs izmaksas parasti nav lielas.

Minűtes opcijas (t.i. patieđâm îsa termiňa opcijas ar 1-5 minűđu beig...Kaspars Ozols

Viss, kas Tev jāzina par Bināro Opciju robotiem

Es par Bināro Opciju robotiem pirmoreiz dzirdēju tikai pirms pāris dienām un tie nekavējoties mani ieinteresēja. Sākumā gan es pie sevis nodomāju un pasmējos - tiešām īsti un fiziski roboti tirgosies ar Binārajām Opcijām? Protams, ka nē, roboti šajā gadījumā ir gudras datorprogrammas, kas spēj uztvert signālus un automātiski tirgoties Jūsu vietā. Tirgošanās izmantojot robotus ir mūsdienīgāks ...Kaspars Ozols

Peļņu veicinošās Bināro Opciju robota īpašības

Bināro Opciju robotam piemīt daudzi pielāgojami rīki tirgošanās procesa atvieglošanai, lielākā daļa no tiem ir maināmi. Pati robotu tehnoloģija patiešām ir viens pēdējo laiku innovatīvākajiem jauninājumiem Bināro Opciju programmās. Pielāgojot šo robotu savām vajadzībām Jūs varat padarīt savu tirgošanās procesu ātrāku un efektīvāku.

Tirgotājam jābūt zinošam un jāapzinās visi...Kaspars Ozols

Bolindžera joslas un Momenta tirgošanās

Šeit mēs pastāstīsim pa Bolindžera joslām un Momenta tirgošanās indikatoriem. Bolindžera joslas ir tehniskais indikators, kas radīts, lai spētu noteikt gaidāmo tirgošanās cenas diapazonu un paskaidrot vai šībrīža cenas ir augstas vai zemas attiecībā pret šo diapazonu. Šim mērķim nosaka 14 periodu kustīgo vidējo (viduslīniju), paralēli sareizina standartnovirzi ar divi, pievieno augšējo līniju un to visu atņem no...Kaspars Ozols

Bināro Opciju Tehniskā analīze

Katram tirgotājam, kas tirgojas ar Binārajām Opcijām, ir jācenšas paredzēt aktīvu nākotnes cenu svārstības limiti un virzieni. Standarta vērtspapīru biržā pastāv vairāki veidi kā to paredzēt, bet pati izplatītākā ir pamata/visaptverošā analīze.

Šī metode balstās uz aktīva peļņu, dividendēm, jauniem projektiem, izpētes projektiem un citām lietām. Diemžēl šo visaptverošo analīzi nav iespējams piemērot Bināro ...Kaspars Ozols

sveču grafiku stratēģija

sveču grafiku stratēģija ir viena no populārākajām Bināro Opciju tirgošanās stratēģijām. Kad izpratīsiet sveču grafiku stratēģiju, tad Jūs spēsiet atrast izdevīgas Bināro Opciju tirgošanās iespējas jebkādos tirgos un jebkādās tirgus situācijās.

Šajā rakstā mēs izskaidrosim kā pielietot sveču grafika stratēģiju tirgojoties ar Binārajām Opcijām, kā arī atbildēsim uz šādiem jautājumiem:

Candlestick method
  • Kas ir sveču grafiki?
  • ...Kaspars Ozols

Augsto Risku tirgotāju stratēģijas

Ja esat tirgotājs, kas ir gatavs riskēt vairāk un gūt lielāku peļņu īsākā laika posmā, tad Jums ļoti noderīgas būs sekojošās stratēģijas, kuras aprakstīsim tālākajā rakstā.

Patiesi riskantai stratēģijai ar lielu peļņas potenciālu ir jāatbilst diviem kritērijiem:

  1. Tai jāģenerē daudzi signāli. Lielai peļņai vajadzīgs veikt ļoti daudzus darījumus.
  2. Tai jāģenerē liela peļņa ar katru veiksmīgo darījumu....Kaspars Ozols

Stratēģija priekš augstajām / zemajām likmēm.

Augstās / zemās likmes ir Bināro opciju tips, kas ir spējīgs ģenerēt skaitliski vislielāko uzvarēto darījumu skaitu. Peļņas gūšanai ar augstajām / zemajām likmēm vislabāk lietot kādu no sekojošajām trim stratēģijām.

Tirgošanās stratēģijas priekš augstajām / zemajām likmēm

Augstajās / zemajās likmēs nepieciešams noteikt vai tirgus cena augs vai kritīsies noteikta laika perioda ietveros. Cik augs...Kaspars Ozols

Tirgošanās izmantojot sveču grafikus

Iepriekšējos rakstos mēs jau apspriedām sveču grafikus, kā tie veidojas un kā tos veiksmīgi izmantot savā tirgošanās stratēģijā. Taču šajā rakstā mēs ieskatīsimies nedaudz dziļāk sveču grafikos un pastāstīsim kādus kopsavilkumus par tirgus psiholoģiju un tirgošanās periodiem Jūs variet saprast lietojot sveču grafikus. Labāka izpratne par šiem dziļajiem procesiem ne tikai palīdzēs Jums veidot precīzākas prognoze...Start now

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Manu metodi nevar pielietot visur. Lielākā daļa banku un brokeru nezin, ko tieši dara mana metode. Un pat, ja viņi par to zin, tad viņi nekad nekad to nepiedāvātu parastajiem cilvēkiem. Tieši tāpēc ir svarīgi izvēlēties uzticamu licencētu brokeri, kurā pelnīt naudu. Šie ir mani divi iecienītākie brokeri. Reģistrējies vienā no tiem vai pat abos. Abi piedāvā padomus un video pamācības - pilnīgi par brīvu.

Izmēģiniet stratēģiju demo versijā:

  Binomo

Tiburo Corporation Ltd
Mūsdienīgs brokeris ar nelielu minimāli nepieciešamo iemaksu
Mans ātrais padoms: Brokeris ļauj veikt nepārtrauktu tirdzniecību, tostarp nedēļas nogalēs un ar darījuma summu, sākot no vien $1
Minimālā iemaksa: $10
 
 


  liga (212.3.195.*) rakstīja

sveiks    Binomo

sveisk kaspar. gribeju uzinat cik ilga laika nauda parskaitas uz manu kontu? un man ir velviens jautajums. cik ilgi savu nopelnito naudu es varu glabat Binomo konta,jo es viju atstajusi nelielu sumu,pec trim dienam iegajuieksa Binomo un tur tas naudinas vairak nebiaj kapec ta?

  Liga (89.201.116.*) rakstīja

Ka parskatit naudu us savu kontu.    Pelninaudu

Man ir divi jautajumi,cik ir pati mazaka summa ar kuru var sakt pelnit iemaksajot? Un nopelnito naudu ka var parskaitit uz savu kontu,kur tiesi jaiet un kas jadara lai nauda butu mana konta?

  Kārlis (80.89.73.*) rakstīja

Izņemt naudu    IQoption

Sakiet, lūdzu, caur kuru no piedāvātajām iespējām izdevīgāk izņemt peļņu, ja man ir swedbank?

  Aigars (80.89.74.*) rakstīja

Binomo

Vai kāds lieto šo brokera mājas lapu Binomo.com ?
Ja ir kāds kas lieto tad lūdzu sazinaties ar mani. tl 26329199

  Paula (212.3.195.*) rakstīja

Uzzināt.    Swedbank

Kā varētu sākt procesu?

  VALERIJS (90.141.64.*) rakstīja

Par pirmo iemaksu.

SVEIKI, KASPAR. ES IESĀKU SADARBOTIES AR KOMPĀNIJU OPTEK. VIŅI PIEPRASA PIRMO IEMAKSU VEIKT 2000EUR APMĒRĀ. ES TĀ KĀ RAUSTOS TĀDU SUMMU MAKSĀT. JŪS MINAT KA PIETIEK AR 250EUR.

  Karina (213.226.141.*) rakstīja

Sweiks varam tikties dzive lai vari palidzet ka man ari pelnit tadu naudu esmu vientula mamima ....tapec tas ir steidzami ludzu

Sweiks ludzu palidzi man tas ir steidzami esmu no Skrundas varam tikties?

  Vilnis (91.131.145.*) rakstīja

Gribu paajautāt ,kā veicas ar tirgošanos?

Sveiki Karina,Gribu pajautāt vai Jūs iekļuvāt tajā darbā,tirgošanās ar binārajām opcijām,un ja izdevās,ka veicās? Ja izdevās varbūt varat arī man palīdzēt? Es no Saldus,

  Diâna (81.198.143.*) rakstīja

Iesâcéjam .

Labvakar !
Vēletos papildus ienakumus, kredītu nomaksãšanai. Izlasiju, viss saprotami, (reğitrejusies nēsmu ),baidos, ka varu ko nepareizi sakli škinat. Kā arī interesē, kā nodokļi tiek maksati ?
Lûdzu paskaidrojiet!
Ar cienu Diāna.

  Jurgis (83.99.166.*) rakstīja

sveiki

Ludzu atsurtiet info kadi ir noteikumi un kas jadara lai pelnitu Paldies !

  Gatis (87.110.155.*) rakstīja

Nodokļi    IQoption.com

Labdien! Jau kādu laiciņu tirgojos, demo kontā IQoption.com tirdzniecības platformā un esmu nolēmis tirgoties reālajā kontā. Joprojām neesmu nekur atradis rakstu kā notiek nodokļu samaksa. Vai tiesa, ka sūtot naudu uz virtuālo maku un pēc tam izņemot jebkurā Lv bankomātā, nodokļi nav jāmaksā?
Kā tas notiek, un kas ir vajadzīgs, ja sūtu naudu uz savu bankas kontu, lai maksātu nodokļus? Jau iepriekš Paldies!

  Kaspars Ozols (210.55.43.*) rakstīja

Re: Nodokļi - Gatis

Sveiki, tas, ko jūs aprakstiet, ir teorētiski iespējams. Jūs variet lietot Skrill vai Neteller un lietot priekšapmaksas kartes naudas izņemšanai. Ja Jums nepieciešama papildus informācija, tad ieteiktu vērsties pie kāda vietējā nodokļu eksperta ar šo jautājumu.

Visi komentāri (jaunā lapā)
 
 
 

 Pievienot jaunu komentāru!

Uzjautājiet jebko vai dalies pieredzē
Tu saņemsi detalizētus norādījumus pa e-pastu.