- Kļuvu bagāts, izmantojot šo metodi, un tagad mēnesī pelnu vairāk nekā $10 000.
More information
Kaspars Ozols

5 CFD atbildîgas tirdzniecîbas zelta likumi

Likums Nr.1 - Sekojiet naudas pârvaldîbai

Ja jűs nevçlaties izjust garas zaudçjumus nesođu darîjumu virknes ietekmi, kas izputina jűsu kontu, jums ir jâseko naudas pârvaldîbai. Tas nozîmç, ka jums ir stingri jânosaka maksimâlo procentuâlo jűsu konta depozîta lielumu, kas var tikt ieguldîts vienâ opcijâ. Ideâlâ gadîjumâ đim procentuâlajam lielumam jâbűt zemam. Mazâk pieredzçjuđiem treideriem to bűtu...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

Binâro opciju stratçěijas - Veiksmîgu treideru metodes

Stratçěija binâro opciju tirdzniecîbai sastâv no divâm daďâm. Pirmâ daďa ir faktiskâ tirdzniecîbas stratçěija, saskaňâ ar kuru treiders meklç interesantas darîjumu iespçjas, kas varçtu nest peďňu. Tirdzniecîbas stratçěija var ietvert, piemçram, cenu grafiku analîzi vai ekonomikas ziňu izpçti. Otrâ daďa ir naudas pârvaldîba - naudas pârvaldîba jums pavçstîs, kâ pârdomâti pârvaldît jűsu tird...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

Bezzaudçjumu koeficients: Minimâlais izdođanâs lîmenis, kâds jums ir nepiecieđams, lai ar kriptovalūtām pelnîtu naudu

Viens no svarîgâkajiem binâro opciju treidera râdîtâjiem ir darîjumu procentuâlais izdođanâs lîmenis. Pastâv noteikts minimâlais lîmenis, kas ir jâpârsniedz, lai ilgtermiňâ gűtu peďňu. Đis lîmenis saucas bezzaudçjumu koeficients un parasti ir starp 55% un 60%. Lasiet vairâk par to, kâ to aprçíinât un kâ treidera ilgtermiňa peďňa ir...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

Metatrader - lietođanas ceďvedis treideriem

MetaTrader 4 ir lielisks analîtiskais instruments, ko par brîvu var izmantot pat binâro opciju treideri. Tas jums parâda daudz labâkus cenu grafikus, nekâ tie, kas pieejami tîmekďa vietňu brokeru platformâs. Papildus jűs varat paplađinât tos ar plađu tehnisko indikatoru klâstu, kas jums palîdzçs, lemjot par jűsu nâkamo darîjumu.

Kâ MetaTrader var jums palîdzçt?

Tas kalpo par lielisku analîtisko instrumentu, ko var ...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

Minűtes opcijas - definîcija, îpađîbas, piemçri

Minűtes opcijas ir îpađa veida binârâs opcijas ar îsu beigu termiňu, parasti no 60 sekundçm lîdz 5 minűtçm. Salîdzinot ar parastâm binârajâm opcijâm (beigu termiňđ - 30 minűtes vai ilgâk), tâs var bűt ďoti riskantas. Tik îsâ laika periodâ ir grűtâk prognozçt cenu attîstîbu, un par tâm piedâvâtâs izmaksas parasti nav lielas.

Minűtes opcijas (t.i. patieđâm îsa termiňa opcijas ar 1-5 minűđu beig...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

Viss, kas Tev jāzina par CFD robotiem

Es par Bināro Opciju robotiem pirmoreiz dzirdēju tikai pirms pāris dienām un tie nekavējoties mani ieinteresēja. Sākumā gan es pie sevis nodomāju un pasmējos - tiešām īsti un fiziski roboti tirgosies ar Binārajām Opcijām? Protams, ka nē, roboti šajā gadījumā ir gudras datorprogrammas, kas spēj uztvert signālus un automātiski tirgoties Jūsu vietā. Tirgošanās izmantojot robotus ir mūsdienīgāks un gudrāks...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

Peļņu veicinošās CFD robota īpašības

Bināro Opciju robotam piemīt daudzi pielāgojami rīki tirgošanās procesa atvieglošanai, lielākā daļa no tiem ir maināmi. Pati robotu tehnoloģija patiešām ir viens pēdējo laiku innovatīvākajiem jauninājumiem Bināro Opciju programmās. Pielāgojot šo robotu savām vajadzībām Jūs varat padarīt savu tirgošanās procesu ātrāku un efektīvāku.

Tirgotājam jābūt zinošam un jāapzinās visi robota lie...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

Bolindžera joslas un Momenta tirgošanās

Šeit mēs pastāstīsim pa Bolindžera joslām un Momenta tirgošanās indikatoriem. Bolindžera joslas ir tehniskais indikators, kas radīts, lai spētu noteikt gaidāmo tirgošanās cenas diapazonu un paskaidrot vai šībrīža cenas ir augstas vai zemas attiecībā pret šo diapazonu. Šim mērķim nosaka 14 periodu kustīgo vidējo (viduslīniju), paralēli sareizina standartnovirzi ar divi, pievieno augšējo līniju un to visu atņem no...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

CFD Tehniskā analīze

Katram tirgotājam, kas tirgojas ar Binārajām Opcijām, ir jācenšas paredzēt aktīvu nākotnes cenu svārstības limiti un virzieni. Standarta vērtspapīru biržā pastāv vairāki veidi kā to paredzēt, bet pati izplatītākā ir pamata/visaptverošā analīze.

Šī metode balstās uz aktīva peļņu, dividendēm, jauniem projektiem, izpētes projektiem un citām lietām. Diemžēl šo visaptverošo analīzi nav iespējams piemērot Bināro Opciju tirg...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

sveču grafiku stratēģija

sveču grafiku stratēģija ir viena no populārākajām Bināro Opciju tirgošanās stratēģijām. Kad izpratīsiet sveču grafiku stratēģiju, tad Jūs spēsiet atrast izdevīgas Bināro Opciju tirgošanās iespējas jebkādos tirgos un jebkādās tirgus situācijās.

Šajā rakstā mēs izskaidrosim kā pielietot sveču grafika stratēģiju tirgojoties ar Binārajām Opcijām, kā arī atbildēsim uz šādiem jautājumiem:

Candlestick method
  • Kas ir sveču grafiki?
  • ...
Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

Augsto Risku tirgotāju stratēģijas

Ja esat tirgotājs, kas ir gatavs riskēt vairāk un gūt lielāku peļņu īsākā laika posmā, tad Jums ļoti noderīgas būs sekojošās stratēģijas, kuras aprakstīsim tālākajā rakstā.

Patiesi riskantai stratēģijai ar lielu peļņas potenciālu ir jāatbilst diviem kritērijiem:

  1. Tai jāģenerē daudzi signāli. Lielai peļņai vajadzīgs veikt ļoti daudzus darījumus.
  2. Tai jāģenerē liela peļņa ar katru veiksmīgo darījumu....
Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

Stratēģija priekš augstajām / zemajām likmēm.

Augstās / zemās likmes ir Bināro opciju tips, kas ir spējīgs ģenerēt skaitliski vislielāko uzvarēto darījumu skaitu. Peļņas gūšanai ar augstajām / zemajām likmēm vislabāk lietot kādu no sekojošajām trim stratēģijām.

Tirgošanās stratēģijas priekš augstajām / zemajām likmēm

Augstajās / zemajās likmēs nepieciešams noteikt vai tirgus cena augs vai kritīsies noteikta laika perioda ietveros. Cik augs...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Kaspars Ozols

Tirgošanās izmantojot sveču grafikus

Iepriekšējos rakstos mēs jau apspriedām sveču grafikus, kā tie veidojas un kā tos veiksmīgi izmantot savā tirgošanās stratēģijā. Taču šajā rakstā mēs ieskatīsimies nedaudz dziļāk sveču grafikos un pastāstīsim kādus kopsavilkumus par tirgus psiholoģiju un tirgošanās periodiem Jūs variet saprast lietojot sveču grafikus. Labāka izpratne par šiem dziļajiem procesiem ne tikai palīdzēs Jums veidot precīzākas prognoze...

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Start now

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Manu metodi nevar pielietot visur. Lielākā daļa banku un brokeru nezin, ko tieši dara mana metode. Un pat, ja viņi par to zin, tad viņi nekad nekad to nepiedāvātu parastajiem cilvēkiem. Tieši tāpēc ir svarīgi izvēlēties uzticamu licencētu brokeri, kurā pelnīt naudu. Šie ir mani divi iecienītākie brokeri. Reģistrējies vienā no tiem vai pat abos. Abi piedāvā padomus un video pamācības - pilnīgi par brīvu.

Izmēģiniet stratēģiju demo versijā:

  Make Money Robot

Vienkāršs robots, kas automātiski izdara binārās izvēles, pat ja esat iesācējs
Mans ātrais padoms: Iesaku tirgoties ar valūtu pāriem, piemēram, EUR/USD vai CNY/USD.
Minimālā iemaksa: $200
 

  Ayrex

Advanced Binary Technologies Ltd
Progresīvs brokeris, kuram ir patiešām lielisks klientu atbalsta dienests un neliela minimālā iemaksa
Mans ātrais padoms: Brokerim ir bezmaksas demo versija un ļoti zema minimālā iemaksa
Minimālā iemaksa: $5
 
 


  etoro (77.219.3.*) rakstīja

vai akceptejat izveli?    Etoro

Sveiks! Gribu jautat vai akcepte ari “etoro” lapas izmantosanu? Jo neviena no Jusu iedotajiem nevaru pieklut...

  Valdemārs Plēve (77.219.4.*) rakstīja

Miljoni...    Nav.com

Man nepietiek ar 10k mēnesī. Vēlos, kādus 15m mēnesī.... Vai ir "metode", kas ražo 15m mēnesī, vai vairāk??

  Maris (91.200.64.*) rakstīja

Kā tas darbojas?

Sveiki,Kaspar!kā shi metode darbojas pelnīšanas man īsti nav skaidra cik iesākumā ir nauda jaiegulda?Cik bija minēts tad 200 eiro.

  Dace (80.89.73.*) rakstīja

par darbu    latvijas pasta LV-4729

kas tas par darbu un ka es varu nopelnit naudu sezot majas

  liga (212.3.195.*) rakstīja

sveiks    Binomo

sveisk kaspar. gribeju uzinat cik ilga laika nauda parskaitas uz manu kontu? un man ir velviens jautajums. cik ilgi savu nopelnito naudu es varu glabat Binomo konta,jo es viju atstajusi nelielu sumu,pec trim dienam iegajuieksa Binomo un tur tas naudinas vairak nebiaj kapec ta?

  Liga (89.201.116.*) rakstīja

Ka parskatit naudu us savu kontu.    Pelninaudu

Man ir divi jautajumi,cik ir pati mazaka summa ar kuru var sakt pelnit iemaksajot? Un nopelnito naudu ka var parskaitit uz savu kontu,kur tiesi jaiet un kas jadara lai nauda butu mana konta?

  Kārlis (80.89.73.*) rakstīja

Izņemt naudu    IQoption

Sakiet, lūdzu, caur kuru no piedāvātajām iespējām izdevīgāk izņemt peļņu, ja man ir swedbank?

  Aigars (80.89.74.*) rakstīja

Binomo

Vai kāds lieto šo brokera mājas lapu Binomo.com ?
Ja ir kāds kas lieto tad lūdzu sazinaties ar mani. tl 26329199

  Paula (212.3.195.*) rakstīja

Uzzināt.    Swedbank

Kā varētu sākt procesu?

  VALERIJS (90.141.64.*) rakstīja

Par pirmo iemaksu.

SVEIKI, KASPAR. ES IESĀKU SADARBOTIES AR KOMPĀNIJU OPTEK. VIŅI PIEPRASA PIRMO IEMAKSU VEIKT 2000EUR APMĒRĀ. ES TĀ KĀ RAUSTOS TĀDU SUMMU MAKSĀT. JŪS MINAT KA PIETIEK AR 250EUR.

Visi komentāri (jaunā lapā)
 
 
 

 Pievienot jaunu komentāru!

Uzjautājiet jebko vai dalies pieredzē
Tu saņemsi detalizētus norādījumus pa e-pastu.